Cookie- & privatlivspolitik

Vilkår og betingelser blev senest opdateret den 19. oktober 2023

1. Introduktion

Disse vilkår og betingelser gælder for denne hjemmeside og for transaktioner relateret til vores produkter og tjenester. Du kan være bundet af yderligere kontrakter relateret til dit forhold til os eller produkter eller tjenester, som du modtager fra os. Hvis nogen af bestemmelserne i de yderligere kontrakter er i konflikt med nogen af bestemmelserne i disse vilkår, vil bestemmelserne i disse yderligere kontrakter kontrollere og have forrang.

2. Indbinding

Ved at registrere dig hos, få adgang til eller på anden måde bruge denne hjemmeside, accepterer du hermed at være bundet af disse vilkår og betingelser, der er angivet nedenfor. Alene brugen af denne hjemmeside indebærer kendskab til og accept af disse vilkår og betingelser. I nogle særlige tilfælde kan vi også bede dig udtrykkeligt at acceptere.

3. Elektronisk kommunikation

Ved at bruge denne hjemmeside eller kommunikere med os ad elektronisk vej, accepterer og anerkender du, at vi kan kommunikere med dig elektronisk på vores hjemmeside eller ved at sende en e-mail til dig, og du accepterer, at alle aftaler, meddelelser, offentliggørelser og anden kommunikation, som vi give dig elektronisk opfyldelse af ethvert lovkrav, herunder, men ikke begrænset til, kravet om, at sådan kommunikation skal være skriftlig.

4. Intellektuel ejendomsret

Vi eller vores licensgivere ejer og kontrollerer alle ophavsrettigheder og andre intellektuelle ejendomsrettigheder på webstedet og de data, informationer og andre ressourcer, der vises af eller er tilgængelige på webstedet.

4.1 Alle rettigheder forbeholdes

Medmindre specifikt indhold dikterer andet, tildeles du ikke en licens eller nogen anden ret under ophavsret, varemærke, patent eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder. Dette betyder, at du ikke vil bruge, kopiere, reproducere, udføre, vise, distribuere, indlejre i noget elektronisk medie, ændre, reverse engineering, dekompilere, overføre, downloade, overføre, tjene penge på, sælge, markedsføre eller kommercialisere nogen ressourcer på denne hjemmeside i enhver form, uden vores forudgående skriftlige tilladelse, undtagen og kun i det omfang andet er fastsat i ufravigelige lovbestemmelser (såsom citatretten).

5. Tredjeparts ejendom

Vores hjemmeside kan indeholde hyperlinks eller andre referencer til andre parters hjemmesider. Vi overvåger eller gennemgår ikke indholdet af andre parters hjemmesider, som der linkes til fra denne hjemmeside. Produkter eller tjenester, der tilbydes af andre websteder, er underlagt de gældende vilkår og betingelser for disse tredjeparter. Udtalte meninger eller materiale, der vises på disse websteder, deles eller støttes ikke nødvendigvis af os.

Vi vil ikke være ansvarlige for nogen privatlivspraksis eller indhold på disse websteder. Du bærer alle risici forbundet med brugen af disse websteder og eventuelle relaterede tredjepartstjenester. Vi påtager os intet ansvar for tab eller skader, uanset hvordan de er forårsaget, som følge af din videregivelse af personlige oplysninger til tredjeparter.

6. Ansvarlig brug

Ved at besøge vores hjemmeside accepterer du kun at bruge den til de tilsigtede formål og som tilladt i disse vilkår, eventuelle yderligere kontrakter med os og gældende love, regler og generelt accepterede onlinepraksis og industriretningslinjer. Du må ikke bruge vores hjemmeside eller tjenester til at bruge, udgive eller distribuere noget materiale, der består af (eller er knyttet til) skadelig computersoftware; bruge data indsamlet fra vores hjemmeside til enhver direkte markedsføringsaktivitet eller udføre systematiske eller automatiserede dataindsamlingsaktiviteter på eller i relation til vores hjemmeside.

Det er strengt forbudt at deltage i enhver aktivitet, der forårsager eller kan forårsage skade på webstedet, eller som forstyrrer ydeevnen, tilgængeligheden eller tilgængeligheden af webstedet.

7. Idéindsendelse

Indsend ikke ideer, opfindelser, forfatterskabsværker eller anden information, der kan betragtes som din egen intellektuelle ejendom, som du gerne vil præsentere for os, medmindre vi først har underskrevet en aftale vedrørende den intellektuelle ejendomsret eller en fortrolighedserklæring. Hvis du afslører det til os uden en sådan skriftlig aftale, giver du os en verdensomspændende, uigenkaldelig, ikke-eksklusiv, royaltyfri licens til at bruge, reproducere, gemme, tilpasse, udgive, oversætte og distribuere dit indhold i eksisterende eller fremtidige medier .

8. Ophør af brug

Vi kan efter eget skøn til enhver tid ændre eller afbryde adgangen til, midlertidigt eller permanent, hjemmesiden eller en hvilken som helst tjeneste derpå. Du accepterer, at vi ikke vil være ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for en sådan ændring, suspension eller afbrydelse af din adgang til eller brug af webstedet eller noget indhold, som du måtte have delt på webstedet. Du vil ikke være berettiget til nogen form for kompensation eller anden betaling, selvom visse funktioner, indstillinger og/eller noget indhold, du har bidraget med eller er kommet til at stole på, går tabt permanent. Du må ikke omgå eller omgå eller forsøge at omgå eller omgå nogen adgangsbegrænsningsforanstaltninger på vores hjemmeside.

9. Garantier og ansvar

Intet i dette afsnit vil begrænse eller udelukke nogen garanti, som er underforstået ved lov, som det ville være ulovligt at begrænse eller udelukke. Denne hjemmeside og alt indhold på hjemmesiden leveres på en “som den er” og “som tilgængelig” basis og kan indeholde unøjagtigheder eller typografiske fejl. Vi fraskriver os udtrykkeligt alle garantier af enhver art, hvad enten det er udtrykkeligt eller underforstået, med hensyn til tilgængeligheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af indholdet. Vi giver ingen garanti for, at:

  • denne hjemmeside eller vores indhold vil opfylde dine krav;
  • denne hjemmeside vil være tilgængelig på en uafbrudt, rettidig, sikker eller fejlfri basis.

Intet på denne hjemmeside udgør eller er beregnet til at udgøre juridisk, finansiel eller medicinsk rådgivning af nogen art. Hvis du har brug for rådgivning, bør du kontakte en passende fagmand.

Følgende bestemmelser i dette afsnit vil gælde i det maksimale omfang tilladt af gældende lovgivning og vil ikke begrænse eller udelukke vores ansvar i forhold til noget, som det ville være ulovligt eller ulovligt for os at begrænse eller udelukke vores ansvar. Vi vil under ingen omstændigheder være ansvarlige for nogen direkte eller indirekte skader (herunder eventuelle skader for tab af fortjeneste eller indtægt, tab eller korruption af data, software eller database, eller tab af eller skade på ejendom eller data) påført af dig eller tredjemand part, som følge af din adgang til eller brug af vores hjemmeside.

Medmindre andet udtrykkeligt er angivet i en yderligere kontrakt, er vores maksimale ansvar over for dig for alle skader, der opstår som følge af eller relateret til hjemmesiden eller produkter og tjenester, der markedsføres eller sælges via hjemmesiden, uanset den form for juridiske skridt, der pålægger ansvar ( uanset om det er i kontrakt, retfærdighed, uagtsomhed, tilsigtet adfærd, tort eller andet) vil være begrænset til den samlede pris, du har betalt til os for at købe sådanne produkter eller tjenester eller bruge hjemmesiden. En sådan grænse vil gælde samlet for alle dine krav, handlinger og sager af enhver art og art.

10. Privatliv

For at få adgang til vores hjemmeside og/eller tjenester kan du blive bedt om at give visse oplysninger om dig selv som en del af registreringsprocessen. Du accepterer, at enhver information, du giver, altid vil være nøjagtig, korrekt og opdateret.

Vi har udviklet en politik for at imødekomme eventuelle privatlivsproblemer, du måtte have. For mere information, se venligst vores fortrolighedserklæring og vores cookiepolitik.

11. Tilgængelighed

Vi er forpligtet til at gøre det indhold, vi leverer, tilgængeligt for personer med handicap. Hvis du har et handicap og ikke er i stand til at få adgang til nogen del af vores hjemmeside på grund af dit handicap, beder vi dig give os en meddelelse, herunder en detaljeret beskrivelse af det problem, du stødte på. Hvis problemet er let identificerbart og løses i overensstemmelse med industristandard IT-værktøjer og -teknikker, vil vi straks løse det.

12. Eksportrestriktioner / Lovlig overholdelse

Adgang til webstedet fra territorier eller lande, hvor indholdet eller køb af produkter eller tjenester, der sælges på webstedet, er ulovligt, er forbudt. Du må ikke bruge denne hjemmeside i strid med Danmarks eksportlove og regler.

13. Opgave

Du må ikke overdrage, overføre eller underentreprise nogen af dine rettigheder og/eller forpligtelser i henhold til disse vilkår og betingelser, helt eller delvist, til nogen tredjepart uden vores forudgående skriftlige samtykke. Enhver påstået tildeling i strid med dette afsnit vil være ugyldig.

Det er strengt forbudt at deltage i enhver aktivitet, der forårsager eller kan forårsage skade på webstedet, eller som forstyrrer ydeevnen, tilgængeligheden eller tilgængeligheden af webstedet.

14. Brud på disse vilkår og betingelser

Uden at det berører vores øvrige rettigheder i henhold til disse vilkår og betingelser, kan vi, hvis du overtræder disse vilkår og betingelser på nogen måde, træffe sådanne handlinger, som vi finder passende for at håndtere bruddet, herunder midlertidigt eller permanent suspendering af din adgang til webstedet, kontakt din internetudbyder for at anmode om, at de blokerer din adgang til hjemmesiden og/eller indleder en retssag mod dig.

15. Skadesløsholdelse

Du accepterer at holde os skadesløs, forsvare og holde os skadesløse, fra og imod ethvert krav, ansvar, skader, tab og udgifter, relateret til din overtrædelse af disse vilkår og betingelser og gældende love, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder og privatlivsrettigheder. Du vil omgående refundere os for vores skader, tab, omkostninger og udgifter i forbindelse med eller opstået som følge af sådanne krav.

16. Afkald

Manglende håndhævelse af nogen af bestemmelserne i disse vilkår og betingelser og enhver aftale, eller undladelse af at udøve en mulighed for at opsige, skal ikke fortolkes som afkald på sådanne bestemmelser og skal ikke påvirke gyldigheden af disse vilkår og betingelser eller af evt. Aftale eller enhver del heraf, eller ret til derefter at håndhæve hver eneste bestemmelse.

17. Sprog

Disse vilkår og betingelser vil udelukkende blive fortolket og fortolket på engelsk. Alle meddelelser og korrespondance vil udelukkende blive skrevet på det pågældende sprog.

18. Hele aftalen

Disse vilkår og betingelser udgør sammen med vores fortrolighedserklæring og cookiepolitik hele aftalen mellem dig og One Bar Group i forhold til din brug af denne hjemmeside.

19. Opdatering af disse vilkår og betingelser

Vi kan opdatere disse vilkår og betingelser fra tid til anden. Det er din forpligtelse regelmæssigt at tjekke disse vilkår og betingelser for ændringer eller opdateringer. Den dato, der er angivet i begyndelsen af disse vilkår og betingelser, er den seneste revisionsdato. Ændringer til disse vilkår og betingelser træder i kraft, når sådanne ændringer bliver offentliggjort på denne hjemmeside. Din fortsatte brug af denne hjemmeside efter offentliggørelsen af ændringer eller opdateringer vil blive betragtet som meddelelse om din accept af at overholde og være bundet af disse vilkår og betingelser.

20. Lovvalg og værneting

Disse vilkår og betingelser er underlagt dansk lovgivning. Eventuelle tvister vedrørende disse vilkår og betingelser er underlagt de danske domstoles jurisdiktion. Hvis en del eller bestemmelse af disse vilkår og betingelser af en domstol eller anden myndighed findes ugyldige og/eller uhåndhævelige i henhold til gældende lovgivning, vil en sådan del eller bestemmelse blive ændret, slettet og/eller håndhævet i det maksimale tilladte omfang, således at gennemføre hensigten med disse vilkår og betingelser. De øvrige bestemmelser vil ikke blive berørt.

21. Kontaktoplysninger

Denne hjemmeside ejes og drives af One Bar Group.

Du kan kontakte os angående disse vilkår og betingelser telefonisk på det kontaktnummer, der er offentliggjort på vores hjemmeside.

top